Đọc khí núi lửa có thể tạo ra các lỗ thủng tầng ozone nhỏ. Một đột phá nhỏ là đủ, theo một nhóm nghiên cứu quốc tế do Genevieve Millard thuộc Đại học Cambridge dẫn đầu. Các nhà nghiên cứu đã phân tích và thử nghiệm các loại khí được phát ra từ núi lửa Hekla của Iceland vào năm 2000 và được một máy bay nghiên cứu thực hiện ở độ cao hơn mười km. Các nhà nghiên cứu nhận thấy khí núi lửa dẫn đến sự hình thành một số hạt băng và axit nitric, từ đó kích hoạt khí clo, có liên quan đến sự suy giảm của ozone, các nhà nghiên cứu phát hiện. Thông thường không có những đám mây ở mười km trên Iceland, tức là trong tầng bình lưu, bởi vì không có đủ nước ở đó. Chỉ trong mùa đông và gần các cực, nó mới có thể trở nên lạnh đến mức ngay cả hơi nước cuối cùng còn lại cùng với axit nitric ngưng tụ trên các hạt và đóng băng. Điều này tạo ra cái gọi là các đám mây tầng bình lưu. Những thứ này thúc đẩy sự giải phóng các halogen trong không khí, ví dụ như clo, chịu trách nhiệm cho sự suy giảm của tầng ozone.

Millard và nhóm của cô lần đầu tiên đã có thể chỉ ra rằng các khí núi lửa bốc lên sau khi phun trào vào tầng bình lưu, cũng có thể hình thành các đám mây tầng bình lưu như vậy. Các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra rằng khí clo, một thành phần khác của các đám mây núi lửa, phản ứng tại các tinh thể băng muối của các đám mây tầng bình lưu để tạo thành các hợp chất clo làm suy giảm tầng ozone. Phù hợp với tính toán của các nhà nghiên cứu, nồng độ ozone rất thấp nơi có đám mây núi lửa.

Tốc độ mất ozone do phun trào núi lửa cao hơn nhiều so với sự suy giảm tầng ozone do các đám mây tầng bình lưu hình thành trên các cực vào thời điểm mùa đông. Các lỗ thủng ozone nhỏ do Hekla gây ra đã tồn tại trong hai tuần, sau đó tầng ozone lại đóng lại. Các nhà khoa học hiện đang quan tâm đến những gì xảy ra với tầng ozone trong các vụ phun trào lớn hơn nhiều và gần hơn với đường xích đạo.

William Rose (Đại học Công nghệ Michigan) và cộng sự: Tạp chí Nghiên cứu Địa vật lý, tập 111, số. D20, D20206 ddp / khoa.de? Quảng cáo Sabine Keuter

© khoa.de

Đề XuấT Editor Choice