đọc to

Venusbelt, Meertomate, Feuerwalze - đẹp, lạ và nguy hiểm như tên của chúng, là thế giới của loài sứa. Nhà sinh vật học Hoa Kỳ Lisa-ann Gershwin trình bày trong một cuốn sách minh họa về sự đa dạng phong phú của loài cnidarians. Đẹp nhất trong số "Glibbertiere" mà chúng tôi thể hiện trong một bộ sưu tập hình ảnh.

Để hình ảnh

Thêm phòng trưng bày hình ảnh

trưng bày

© khoa.de

Đề XuấT Editor Choice