Đọc to Với toán học và một mô hình máy tính, các nhà khoa học muốn dự đoán sự lây lan của ung thư trong cơ thể, từ đó cung cấp manh mối cho các liệu pháp tốt hơn. Các bác sĩ xung quanh Vito Quaranta từ Đại học Vanderbilt ở Nashville mô phỏng ảnh hưởng của mô xung quanh và hóa trị liệu lên các khối u. Kết quả ban đầu cho thấy việc thay đổi lượng oxy trong mô có thể kiểm soát sự xâm lấn của khối u. Các nhà nghiên cứu nhìn vào các tế bào ung thư mô hình của họ và các tế bào mô khỏe mạnh trên lưới bàn cờ. Mỗi tế bào được chỉ định các đặc điểm như loại tế bào, mức độ hung hăng hoặc sự sẵn có của các chất dinh dưỡng. Sau đó, các nhà nghiên cứu liên hệ các tế bào thông qua các phương trình toán học. Để làm như vậy, họ dùng đến các mô hình mô phỏng tương tự như các nhà khí tượng học, những người phân chia bầu khí quyển thành nhiều tế bào không khí nhỏ để dự báo thời tiết. "Hôm nay, thời tiết có thể được dự báo rất tốt trong vài ngày tới. Chính xác thì dự báo này chính xác mà chúng tôi muốn tạo ra cho sự lây lan của bệnh ung thư ", Quaranta nói.

Mô hình hiện tại cần tám giờ để tính toán sự tăng sinh khối u trong bốn tháng. Bằng cách so sánh kết quả tính toán với kết quả thực nghiệm, các nhà nghiên cứu muốn liên tục cải tiến mô hình của họ và ước tính nó thành hiện thực. Sau đó, họ muốn đưa ra gợi ý cho các liệu pháp tốt hơn. "Trong mô hình, chúng ta có thể nghiên cứu cụ thể cách khối u phản ứng khi chúng ta sửa đổi một liệu pháp", Quaranta nói. Điều này sẽ cho phép bệnh nhân ung thư nhận được đề nghị trị liệu cá nhân, các nhà nghiên cứu hy vọng.

Do đó, một tính toán đã chỉ ra rằng với việc thiếu oxy trong mô khối u, khối u có thể đạt được sự tích cực. Các hóa trị liệu hiện tại giúp giữ oxy quan trọng khỏi mô khối u có thể làm điều ngược lại: các tế bào khối u bị tấn công chống lại và xâm lấn các mô xung quanh mạnh hơn.

Vito Quaranta (Đại học Vanderbilt ở Columbia) và cộng sự: Tế bào, Tập 127, trang 905 ddp / khoa.de? Quảng cáo Martin Schäfer

© khoa.de

Đề XuấT Editor Choice