Các nhà thiên văn học đã đọc được hai mươi ngôi sao mới trong Dải Ngân hà. Chúng cách Trái đất chưa đến 33 năm ánh sáng, và do đó, theo thuật ngữ thiên văn trong vùng lân cận ngay lập tức của hệ mặt trời của chúng ta. Tất cả các ngôi sao mới được phát hiện được gọi là sao lùn đỏ. Những ngôi sao hoạt động nhỏ nhất này thường chỉ có một phần khối lượng của mặt trời và chỉ tỏa sáng rất yếu. Todd Henry và các đồng nghiệp của mình báo cáo về các ngôi sao mới từ Hiệp hội nghiên cứu về các ngôi sao gần đó (RECONS). Henry và các đồng nghiệp đã đến các ngôi sao trong bối cảnh ghi lại một cách có hệ thống tất cả các ngôi sao trong khoảng thời gian lên tới 33 năm ánh sáng trên đường đua. Họ đã phát hiện ra các thiên thể bằng kính viễn vọng nhỏ từ Đài thiên văn liên Mỹ (CTIO) Cerro Tololo ở Andes Chile. Khoảng cách của các ngôi sao được các nhà nghiên cứu tính toán bằng cách sử dụng cái gọi là thị sai. Điều này đề cập đến sự chuyển động rõ ràng của các ngôi sao gần đó so với nền của các thiên thể ở xa, xuất hiện thông qua sự thay đổi quan điểm về quỹ đạo của trái đất quanh mặt trời. Các phép đo trong nhiều năm giúp Henry có thể tính toán được khoảng cách thậm chí hơn 300 năm ánh sáng với sai số nhỏ hơn mười phần trăm.

Với phát hiện này, số lượng ngôi sao được biết đến trong giới hạn 33 năm ánh sáng quanh mặt trời đã tăng lên tới 349. Với tổng số 239, rất hiếm 70% số ngôi sao trong vùng lân cận của Sao lùn đỏ Trái đất nên các nhà khoa học. Đây là, theo Henry, rất phù hợp cho việc điều tra các hệ mặt trời nước ngoài và có thể đưa ra thêm manh mối về việc liệu có sự sống trên các hành tinh khác hay không.

Kể từ năm 2000, các nhà khoa học đã hai lần báo cáo về việc phát hiện ra các ngôi sao mới, với tám và thậm chí sáu thiên thể được xác định. Do đó, số lượng sao gần Trái đất hơn 33 năm ánh sáng đã tăng 16% trong sáu năm qua. Henry hy vọng sẽ khám phá ra nhiều thiên thể hơn nữa trong khu vực thiên hà này trong tương lai.

Todd Henry (Research Consortium on Recent Stars) và cộng sự: Tạp chí Thiên văn, Tập 132, trang 2360 ddp / khoa.de? Quảng cáo của Katharina Schöbi

© khoa.de

Đề XuấT Editor Choice