Đọc một gen từ dạng lúa mì ban đầu là làm cho hạt bổ dưỡng hơn trên toàn thế giới. Các nhà nghiên cứu người Mỹ và Israel đã phân lập gen này từ lúa mì ban đầu, loài động vật hoang dã và phát hiện ra rằng nó làm tăng tốc độ chín của lúa mì. Do đó, lá hình thành sớm hơn và protein, kẽm và sắt tích lũy trong hạt trước khi thu hoạch bắt đầu. Mặc dù mỗi loại lúa mì sở hữu gen này, nhưng nó hầu như không hoạt động. Thông qua các chương trình nhân giống, gen cũ hiện đang được giới thiệu lại để góp phần cải thiện việc cung cấp chất dinh dưỡng, các nhà nghiên cứu hy vọng Cristobal Uauy. Hơn 10.000 năm trước, nông dân bắt đầu thay đổi hình thức lúa mì ban đầu để cải thiện nguồn cung lương thực thông qua chăn nuôi. Uauy và các đồng nghiệp đã nghiên cứu các dòng lúa mì tạo ra cho mì ống và bánh mì, và tìm thấy một bản sao khiếm khuyết của gen. Các giống phải đột biến gen, họ kết luận.

Loại gen mà các nhà nghiên cứu gọi là GPC-B1, góp phần vào việc hình thành protein kích thích sự lão hóa của cây và đẩy nhanh quá trình vận chuyển protein, kẽm và sắt từ lá đến hạt chín. Để xác nhận chức năng này, các nhà khoa học đã sản xuất các dòng lúa mì trong đó tất cả các gen liên quan đến việc sản xuất protein này đã bị tắt. Những cây biến đổi này đã không trưởng thành cho đến vài tuần sau đó và chứa ít hơn ba mươi phần trăm chất dinh dưỡng trong hạt so với cây đối chứng, điều này khiến các nhà nghiên cứu xác nhận tác dụng của gen GPC-B1.

Việc giới thiệu lại gen vào các dòng ngày nay có thể làm tăng đáng kể hàm lượng protein, kẽm và sắt trong lúa mì được sản xuất thương mại, theo ông Jorge Dubcovsky, một trong những tác giả. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hai triệu người hiện đang được cung cấp kẽm và sắt, và 160 triệu trẻ em dưới 5 tuổi không nhận đủ protein. Dubcovsky nhấn mạnh rằng lúa mì có hàm lượng dinh dưỡng tăng có thể được phục hồi thông qua lai tạo và do đó không cần công nghệ sinh học. Tuy nhiên, hiệu ứng có thể khác nhau đối với từng dòng và từng tầng.

Cristobal Uauy (Đại học California, Davis) và cộng sự: Khoa học, Tập 314, trang 1298 ddp / khoa.de? Quảng cáo Sabine Keuter

© khoa.de

Đề XuấT Editor Choice